Naše produkty

Regulační klapky

Regulační klapky vícelisté těsné s protisměrnými listy jsou určené pro vzduchotechnické a klimatizační systémy. Mohou se instalovat ve vzduchotechnických jednotkách, ve stěnách nebo kanálech pro přesnou regulaci vzduchu. Mohou se používat v zařízeních se speciálními požadavky: spo­lupráce s rekuperátory (dělené regulační klapky), ochrana topných těles v jednotce před mrazy, odvod zplodin hoření. S ohledem na konstrukci zajišťuje vysokou těs­nost.

Regulační klapky plní roli uzavíracího zařízení a splňují požadavky 2. třídy těsnosti podle EN-1751.

Klapky mohou být vyrobeny s plastovými koly uvnitř / vně proudu vzduchu splňují hygienickou normu VDI 6022. Klapky jsou vyráběny jako standard a nebo By-pass. Pracovní teplota: -40°C až +80°C (+50°C ve verzi se servopohonem). By-pass verze je opatřena krytem plastových kol. Provedení By-pass má dvě nebo ti sekce. Při provedení se dvěma sekcemi se při otevření jedné, druhá uzavírá. Při provedení se třemi sekcemi se při otevření jedné, druhá uzavírá a třetí má nezávislé ovládání.

Klapky neobsahují silikony a halogeny. Maximální doporučený tlak v potrubí je 2 500 Pa. Hloubka žaluzií je 130 mm.

Větší velikosti jsou opatřeny táhly a listy jsou rozděleny na sekce.

Regulační klapka je vyhotovena z profilu tvrzeného hliníku a z hliníkového vertikálního a horizontálního pláště. Plášť může být vyroben také z pozinkového plechu, nerezu a nebo v libovolné RAL barvě. Listy regulační klapky jsou spojené s ložisky a plastovými ozubenými koly. Listy jsou po obvodě opatřeny těsněním. Veškeré díly, ze kterých je regulační klapka vyhotovena, splňují ekologické požadavky. Konstrukce regulačních klapek z hliníkových profilů umožňuje dosažení vysoké přesnosti v provedení a montáži, díky čemu zajišťují těsnost v uzavřené poloze a minimální odpor průtoku vzduchu při jejich otevření.

Regulační klapky jsou dodávány s ručním ovládáním, s přípravou na uchycení servopohonu (čtyřhranem 15 mm) a nebo s již namontovaným sevopohonem na 24 a nebo 230 V.


Buňkové tlumiče hluku

Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, vzduchotechnických jednotek, strojních zařízení apod.

Tlumiče hluku na principu komorové absorpce najdou uplatnění nejen v "čistých prostorech" jako je zdravotnictví, stravování apod., ale také v potrubních traktech průmyslové vzduchotechniky s požadavky na technologickou čistotu.

Provedení: Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, odolný vůči otěru do 20 m/s. Nehořlavé dle ČSN 73 0862, třída A (DIN 4102, třída A2).

Tlumiče hluku se dodávají s volně přiloženou těsnící páskou, která je určena pro utěsnění mezi tlumičem hluku a jednotkou s ventilátorovou komorou nebo přechodovým dílem výdechu.

Tlumiče hluku je možné dodat s izolací nebo bez.


Filtrační rámy

Filtrační rámy z ocelového plechu jsou sestaveny do tvaru V s povrchovou úpravou práškovou barvou odstínu RAL 9011. Do rámu se vkládají vyměnitelné filtrační bloky s utěsněním pomocí magnetických pásků které jsou vlepeny do kartonového rámu. Filtrační vložka je vyměnitelná bez použití nástroje.


Pružné nástavce

Pružné nástavce slouží k zabránění šíření vibrací, šumu a hluku ventilátorů a jiných strojů. Tlumící vložka se vkládá mezi zdroj vibrací a vzduchotechnické rozvody. Unikátní lem zajišťuje dokonalé vzduchotěsné i vodotěsné spojení s potrubím. Manžety se snadno pomocí šroubů upevňují k ventilátoru a potrubí.

Montážní délka je 100 - 150mm. Manžety jsou vhodné do prostředí s maximální okolní teplotou 80°C. Materiál pozinkovaný plech a tlumící vložka z tkaniny polyester/PVC. Vyrobeno dle EN 1506. Spojení plech-tkanina je vzduchotěsné a vodotěsné. Tmel bez silikonu.


Směrové žaluzie

Směrové žaluzie slouží k nasměrování proudu přiváděného vzduchu do libovolného směru. Je ručně nastavitelná a samosvorná. Vhodná pro připojení k vytápěcím a klimatizačním jednotkám. Rám a lamely z pozinkovaného plechu barva přírodní pozink. Dle požadavku zákazníka je možno vyrobit v různých povrchových úpravách.


Protidešťové žaluzie a zední rámy

Protidešťové žaluzie slouží především k ochraně sacích a výfukových vývodů vzduchotechnických rozvodů a jako ochrana vzduchotechnických systémů před přímým pronikáním deště, listí a ptáků do otvorů pro přiváděný a vyfukovaný vzduch. Praktické využití najdou protidešťové žaluzie k zamezení přímého pohledu do chráněných prostor, otvorů, ať už v potrubí nebo přímo na fasádách obytných, kancelářských či průmyslových objektů.

 • Hloubka 70 mm, výška a šířka až 1600 mm
 • Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
 • Nízká hlučnost
 • Veškeré aerodynamické údaje se měří v aerodynamických a akustických laboratořích
 • Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha dalších velikostech.
 • Snadná a rychlá montáž díky obvodovému čelnímu rámu

Volitelné vybavení a příslušenství:

 • Instalační rám
 • S práškovým lakem nebo eloxováním

CU Trubky

Trubky jsou určeny pro vedení kapalin u vytápěcích a klimatizačních jednotek. Trubky jsou vyráběny z měděných trubek o průměru 15 mm a z pertly o průměru 18,5 a 2 4mm. Varianty převlečných koncovek jsou buď převlečná matice nebo šroub 1/2" a 3/4". Min. délka trubky za ohybem k pertlu je 18mm. Je možno vyrobit trubku s pertlem přímo za ohybem, ale pouze pro úhly ohybu 90° a 180°. Osový rádius ohybu R25. Úhly ohybů 0-180°. Běžně vyráběné trubky mají 0-4 ohyby. Ohyby mohou být navzájem natočeny.

Komplikovanější tvary trubek je nutno řešit jednotlivě, podle výrobních možností zařízení. Trubky je možné dodávat s izolací nebo bez izolace.


Dílenský nábytek

Vyrábíme kvalitní dílenské skříně na nářadí různých rozměrů a barevných odstínů. S vnitřní uspořádání polic dle přání zákazníka.Elektroskříně

Skříně elektrorozvaděčů se vyrábí z ocelového plechu hlubokotažného v úpravě pozink nebo aluzink. Kryt je opatřen práškovou barvou v libovolném odstínu RAL.

Dodává se v zápustném provedení pod omítku nebo v provedení nástěnném. Je určený pro montáž elektroměrů a komponentů na DIN lišty.


Filtrační vzduchotěsné skříně

Filtrační vzduchotěsné skříně jsou určeny do normálního prostředí dle ČSN EN 60 721-3, ČSN EN 60 721-4 nebo do prostředí s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 13 463-1.

Jako univerzální skříň pro umístění filtračních vložek byla vyvinuta konstrukce umožňující uchycení celé řady typů filtračních vložek a filtračních patron s aktivním uhlím. Vzduchotěsné provedení filtrační skříně zajišťují svařované spoje profilů. Skříně se používají na straně sání i výtlaku vzduchotechnického systému (max. statický tlak 2 kPa).

S pomocí modulární koncepce je možné kombinovat různé velikosti filtrační skříně a osazovat je různými filtračními vložkami v příslušných velikostech. Rámy filtrační skříně jsou standardně vyráběny z lakovaného plechu barvy stříbrné, odstín RAL 9006 a víka z pozinkovaného plechu. Na přání zákazníka je možné provedení filtrační skříně ze korozivzdorné oceli 1.4571. Skříň není vybavena závěsnými prvky, je nutno řešit ze strany stavby.

Filtrační skříň je vhodná pro následující použití ve vzduchotechnických systémech:

 • čištění přiváděného vzduchu za účelem ochrany snadno korodujících elektronických prvků,
 • filtrace vzduchu v procesní technologii, odloučení výparů z rozpouštědel a těkavých látek,
 • větrání v úpravnách vod nebo zásobnících pitné vody,
 • udržování čistého vzduchu za účelem ochrany cenných exponátů v knihovnách, muzeích atp.,
 • čištění odpadního vzduchu za účelem dodržení emisních limitů,
 • kombinovaný filtr pro odloučení hrubých, jemných částic a zápachu, např. při odsávání pachů.

Příslušenství klimatizačních jednotek

Příslušenství klimatizačních jednotek: nasávací a výdechové komory s kruhovými nátrubky DN 200, 125 a nebo 100, s izolací a bez izolace, sací úhlové komory, filtrační komory s filtry F7 a F9 splňující DIN 1946, teleskopické nástavce, komory s předlisovanými otvory. Komory jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, nátrubky plastové a nebo plechové. Komory odpovídající VDI 6022 a EN ISO 846.

Dle požadavků je možné dodat i lakovaný plech, nerez i provedení v různých rozměrech.


Krycí mříže výdechu eloxované

Krycí mříže vyrábíme k výdechům teplého a studeného vzduchu. Standardně v AL provedení, nenastavitelné. Dle požadavků je možné dodat krycí mříže v různých rozměrech a v rozdílných barevných odstínech. 


Ovládací pulty

Ovládací pulty slouží pro bezpečné umístění počítačového vybavení v provozu. Možné dodat s dvířky, roletami a systémem výsuvných šuplíků pro různá zařízení. Výroba je možná podle dokumentace zákazníka nebo vlastního návrhu a konstrukce.

Výroba krytování strojů a zařízení na zakázku podle dokumentace zákazníka nebo podle vlastního návrhu a konstrukce. Kompletní dodávka včetně povrchové úpravy a předmontáže.